Organizatorzy

POMYSŁODAWCA

ANG Spółdzielnia

ANG Spółdzielnia to profesjonalna organizacja pośrednictwa finansowego, która jako jedyna w branży działa w formie prawnej spółdzielni. Z organizacją współpracuje ponad 270 spółdzielców i ponad 800 ekspertów. Partnerami biznesowymi ANG są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju. ANG jest organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwija się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
ANG jest aktywnym uczestnikiem inicjatyw krajowych, branżowych i pozarządowych. Współtworzyło „Zasady Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz „Deklarację Pośredników Finansowych KPF”, będącą dobrowolnym manifestem branży, jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, inicjatywy Global Compact, Koalicji Rzeczników, Koalicji Prezesi Wolontariusze. W 2018 r. została wyróżniona nagrodą Etyczna Firma przyznawaną przez Puls Biznesu i PwC (trzeci raz z rzędu), Listkiem CSR Polityki (trzeci raz z rzędu), od trzech lat otrzymuje także tytuł Najlepszy Pracodawca AON Hewitt. Jako jedyna w swojej branży raportuje wyniki i działania w sposób zintegrowany wg standardu GRI. Członkowie społeczności ANG zaangażowani są wiele projektów związanych z ekonomią społeczną i CSR.

przejdź do strony organizatora ›

ORGANIZATOR

Fundacja Będę Kim Zechcę

Fundacja została powołana do życia w 2013 roku przez ANG. Od grudnia 2016 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Najważniejsze inicjatywy fundacji skupiają się wokół edukacji finansowej i wsparcia przedsiębiorczości młodych ludzi oraz promocji etyki i odpowiedzialnej sprzedaży. W ramach fundacji działa program wolontariatu pracowniczego, którego uczestnicy prowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące finansów oraz odpowiedzialnej przedsiębiorczości.

przejdź do strony organizatora ›

WSPÓŁORGANIZATOR

Miasto st. Warszawa

Miasto stołeczne Warszawa to dynamicznie rozwijająca się metropolia z aktywnymi i kreatywnymi mieszkańcami. To miasto przyjazne i otwarte, przyciągające wysoką jakością życia i zapewniające zrównoważony rozwój we wszystkich jego obszarach. Chcąc zapewnić tak dobre warunki do rozwoju, Warszawa dąży do budowania ekosystemu przedsiębiorczości opartego na partnerstwach, zaufaniu i odpowiedzialności. Wartości etyczne i społeczna odpowiedzialność, nierozerwalnie związane z budowaniem tak istotnego dla rozwoju miasta kapitału społecznego, zajmują szczególne miejsce w obszarze wspierania rozwoju, opartego na kreatywności i innowacyjności. Odpowiedzialność i etyka odgrywają też istotną rolę w budowaniu oferty dla MŚP oraz funkcjonowaniu miejskich ośrodków wspierających młodych przedsiębiorców – przestrzeniach, w których rozwijają się innowacje, przedsiębiorczość i kreatywność - Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa, a w niedalekiej przyszłości Centrum Kreatywności Nowa Praga.

przejdź do strony organizatora ›

PARTNER MERYTORYCZNY

Uniwersytet SWPS

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Uczelnia oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, zarządzania, socjologii, filologii, czy kulturoznawstwa dostosowane do wymagań zmiennego rynku pracy w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Obecnie Uniwersytet SWPS kształci ponad 15 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie), kulturoznawstwo, socjologia, prawo i literaturoznawstwo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo.

Tradycją Uczelni są cykle otwartych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, Uniwersytet SWPS popularyzuje wiedzę psychologiczną realizując projekt Strefa Psyche (www.strefapsyche.swps.pl) i Strefa Rodzica (www.strefarodzica.swps.pl) oraz wspiera młodzież prowadząc w liceach na terenie całego kraju bezpłatne warsztaty psychologiczne, seksuologiczne i ogólnorozwojowe Strefa Młodzieży (www.strefamlodziezy.pl).

przejdź do strony organizatora ›

Facebook Twitter LinkedIn