Występują

Jerzy Bańka

Wiceprezes Związku Banków Polskich

Radca prawny, specjalista z zakresu Prawa bankowego; stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczył - reprezentując ZBP – w pracach legislacyjnych nad głównymi regulacjami rynku finansowego , w tym ustawami: Prawo bankowe, ustawie o NBP, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ordynacji podatkowej, ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawie o kredycie konsumenckim, prawie upadłościowym i naprawczym i innych. Współtworzył główne regulacje sektora bankowego, takie jak: Zasady Dobrych Praktyk ZBP, arbitraż bankowy, regulamin Sądu Polubownego przy ZBP. Jest członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Jest członkiem Rady ds. stawek referencyjnym WIBOR i WIBID.

Ks. Adam Boniecki

Katolicki duchowny, dziennikarz, autor książek, redaktor senior „Tygodnika Powszechnego”

W wieku osiemnastu lat wstąpił do Zakonu Księży Marianów. Od roku 1993 do 1999 pełnił funkcję generała zgromadzenia. W 1960 ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchowym we Włocławku i wtedy też otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp Antoniego Pawłowskiego. Studiował również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Paryskim Instytucie Katolickim. Redaktorem „Tygodnika Powszechnego” ks. Boniecki został w 1964 roku na zaproszenie bp Karola Wojtyły. W roku 1979, znowu poproszony przez Wojtyłę – wtedy już papieża Jana Pawła II – podjął się przygotowania polskiego wydania watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano”, którego następnie został redaktorem naczelnym. Autor wielu książek i laureat wielu nagród, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Komandoria Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, jak również doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego czy tytuł AuTORytetu w plebiscycie MediaTory.

Fot. Maciej Zienkiewicz dla "Tygodnik Powszechny"

dr Małgorzata Bonikowska

Politolog, europeista, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, współzałożyciel i prezes ośrodka THINKTANK

Politolog, europeista. Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych – jednego z najstarszych polskich think tanków specjalizujących się w sprawach zagranicznych. Współzałożyciel i prezes ośrodka THINKTANK, wykładowca akademicki. Studiowała w Polsce i Francji (Sorbona), ukończyła dwie szkoły doktoranckie oraz studia specjalistyczne na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (nauki polityczne, stypendium Fulbrighta). W latach 1995–1998 pracowała w TVP w publicystyce krajowej i międzynarodowej. W 1998 została dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tworząc m.in. sieć regionalnych centrów oraz rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE. W okresie 2001-2007 roku była ekspertem a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce a później w Bułgarii. W latach 2007-2016 pracowała dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako doradca do spraw unijnych. Jest autorem ponad setki publikacji, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową.

Prof. zw. dr hab. Przemysław Czapliński

Kierownik Specjalności krytycznoliterackiej w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Profesor zwyczajny; historyk literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM, Poznań), kierownik specjalności krytycznoliterackiej, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad dziesięciu książek – ostatnio: Polska do wymiany (2009), Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016). Redaktor tomów zbiorowych – m. in.: Nowoczesność i sarmatyzm (Poznań 2011), Literatura ustna (2011), Kamp. Antologia przekładów (współredaktor: Anna Mizerka; 2013), Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii (współredaktor: Ryszard Nycz; 2018), Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie (Poznań 2018). Kurator cyklów dyskusyjnych - m. in. „Boskie narracje. O wierze, religii i bogach rozmowy z pisarzami” (Teatr Polski, Poznań 2015/2016); „Bioklasy: segregacje i sojusze” (Warszawa 2016). „Nie-boskie narracje. O lęku i gniewie” (Teatr Polski, Poznań 2016/2017), „Prognozowanie teraźniejszości” (UAM, Poznań 2016/2017). Przedmiot badań: literatura i problemy późnej nowoczesności.

Prof. dr hab. Dariusz Doliński

Pełnomocnik rektora ds. rozwoju uczelni, Kierownik Katedry Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS

Jeden z najbardziej cenionych psychologów społecznych w Polsce. Zajmuje się psychologią zachowań społecznych, psychologią emocji i motywacji. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Interesuje się psychologicznymi aspektami marketingu i reklamy. Jest autorem licznych projektów naukowych, badań eksperymentalnych i teorii z zakresu psychologii społecznej, szczególnie zachowań konsumenckich oraz weryfikacji technik używanych przez ludzi do tego, aby efektywnie wpływać na innych. Redaktor naczelny „Polish Psychological Bulletin”. Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Psychologii PAN oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Prof. dr hab. Andrzej Falkowski

Dyrektor Instytutu Psychologii Ekonomicznej, Kierownik Katedry Psychologii Marketingu na Uniwersytecie SWPS

Psycholog biznesu. Zajmuje się psychologią marketingu i reklamy, bada zachowania konsumenckie z uwzględnieniem strategii marketingowych w aspekcie poznawczych i motywacyjnych elementów percepcji reklamy i lojalności wobec marki. Jest ekspertem sądowym w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych. Ponadto specjalizuje się w marketingu politycznym: kwestiach związanych z kształtowaniem wizerunku polityków oraz psychograficzną segmentacją rynku wyborczego.
Współpracował z wieloma zagranicznymi ośrodkami badawczymi, m.in.: University of Michigan, Lumiere University in Lyon, Centre for Human Communication of Manchester Metropolitan University, East London University oraz University of Florida. Jest członkiem International Society for Ecological Psychology oraz Association for Consumer Research.

Przemek Gdański

Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Ukończył Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School oraz szereg profesjonalnych i menedżerskich programów rozwojowych w m. in. Harvard Business School, London Business School, University of California, Berkeley - Haas School of Business, Ashridge - Hult International Business School i HEC.
Z bankowością jest związany od ponad 25 lat. W latach 1993 - 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 - 2006 był dyrektorem zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA. Od maja do listopada 2006 roku - CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 19 listopada 2008 do 25 października 2017 roku członek i wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBanku. Od 2 listopada 2017 roku kieruje Bankiem BGŻ BNP Paribas oraz pełni funkcję Territory Head nadzorując spółki Grupy BNP Paribas działające w Polsce. Od wielu lat konsekwentnie patronuje inicjatywom na rzecz propagowania różnorodności, równości płci oraz wspierania działalności przedsiębiorczych kobiet. W marcu 2018 r. otrzymał nagrodę specjalną Male Champion of Change, Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, w uznaniu za całokształt działań na rzecz promowania i rozwoju zawodowego kobiet.

Prof. dr hab. Anna Giza

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju

Socjolożka, długoletnia wykładowczyni w Instytucie Socjologii UW, z doświadczeniem w pracy w korporacji i na rzecz organizacji pozarządowych. W swoim dorobku ma wiele dużych projektów badawczych, również międzynarodowych, i liczne publikacje. Interesuje się głównie problematyką przemian więzi społecznych oraz świadomości – szczególnie polskimi autostereotypami. Aktualnie pełni funkcję prorektora UW ds. rozwoju, a jej głównym celem jest otwarcie uczelni na otoczenie, zapewnienie studentom przestrzeni eksperymentowania i rozwoju kompetencji „miękkich” - w tym umiejętności projektowych i „enterpreneurial skills”.

prof. Krystian Jażdżewski

Lekarz, endokrynolog, onkogenetyk - Warsaw Genomics

Specjalizuje się w genetyce klinicznej. Jest gorącym orędownikiem szerokiego dostępu Polaków do badań genetycznych, umożliwiających wczesną diagnostykę nowotworów. Od lat prowadzi badania w zakresie dziedziczenia chorób i zastosowania technologii sekwencjonowania nowej generacji w medycynie. Przez 10 lat pracował w USA w jednym z najlepszych na świecie zespołów naukowych badających dziedziczenie nowotworów. W tym czasie odkrył gen odpowiedzialny za dziedziczenie raka tarczycy, a opublikowane wyniki badania uplasowały się w rankingu Faculty1000 Medicine wśród 4% najlepszych raportów naukowych. Wrócił do Polski, aby swoje doświadczenie wykorzystać dla popularyzacji badań genetycznych w zakresie dziedziczenia nowotworów w naszym kraju. Kieruje międzyuniwersyteckim zespołem lekarzy i naukowców Zakładu Medycyny Genomowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat wielu nagród, m.in. nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Wizja i Innowacje”, Człowiek Roku 2018 Gazety Wyborczej w kategorii nauka.

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Krzysztof Kwiatkowski urodził się 14 maja 1971 roku w Zgierzu. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był członkiem władz krajowych stowarzyszenia. W latach 1997-2001 doradca i sekretarz Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka. W 2006 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego, w którym objął stanowisko wiceprzewodniczącego. W wyborach parlamentarnych w 2007 wybrany z okręgu łódzkiego na senatora VII kadencji. Kierował Komisją Ustawodawczą. W lutym 2009 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 14 października 2009 roku powołany na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski z okręgu łódzkiego.

26 lipca 2013 powołany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 9 sierpnia 2013 roku jego wybór na szefa NIK zatwierdził Senat. 27 sierpnia 2013 roku, po zaprzysiężeniu w Sejmie, Krzysztof Kwiatkowski rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję na stanowisku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Prof. dr hab. Dominika Maison

Psycholog, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Prowadzi badania naukowe na temat psychologii zachowań konsumenckich, zachowań finansowych, zachowań prospołecznych i metodologii badań marketingowych. Od początku lat 90-tych łączy naukę z praktyką. W 2005 roku założyła specjalizującą się w strategicznych badaniach marketingowych firmę Maison&Partners. Autorka wielu publikacji i książek, między innymi: „Jakościowe metody badań jakościowych”, „Badania marketingowe. Od teorii do praktyki”, „Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej”, „Polak w świecie finansów”. Od lat współpracuje z instytucjami finansowymi, min. z Fundacją Kronenberga w zakresie edukacji finansowej Polaków, NBP w zakresie promowania obrotu bezgotówkowego w Polsce. W latach 2003-2008 była prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), w latach 2009-2016 była przedstawicielem ESOMAR na Polskę – największej międzynarodowej organizacji badań opinii i badań marketingowych (European Society for Opinion and Marketing Research).

Eliza Michalik

Dziennikarka

Publicystka Superstacji, w której prowadzi trzy autorskie programy, blogerka i autorka książki Szpile.

Jana Niedźwiedź-Gliniecka

Wiceprezes Zarządu EFPA Polska

Absolwentka Politechniki Koszalińskiej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończyła studia Master of Business Administration przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 27 lat związana jest z rynkiem kapitałowym budując trwałe relacje z klientami instytucji finansowych. Doświadczenie zdobywała w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych, tworząc nowe oddziały oraz zespoły sprzedażowe dedykowane dla klientów zamożnych. Pracę zawodową rozpoczęła w Banku Pekao S.A. w obszarze klienta korporacyjnego i prywatnego. W latach 2000-2008 w strukturach Citibank Handlowy w segmencie klienta zamożnego . W latach 2009-20011 w Banku HSBC Polska S.A. zarządzała i odpowiadała za relacje z klientami i sprzedaż w segmencie Wealth Management. Współpracując w międzynarodowym środowisku brała udział w projektach jakościowych tworząc skuteczne modele obsługi klienta. Związana z domami maklerskimi w latach 2011-2016, w tym CDM Pekao S.A. gdzie obejmując stanowisko Dyrektora Zarządzającego zarządzała projektami biznesowymi, wsparciem sprzedaży, ofertą produktową, marketingiem oraz kanałami zdalnymi. Od stycznia 2018 zasiadająca w Zarządzie Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A.
Od 2018 wiceprezes Zarządu EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego w Polsce. EFPA jest polskim członkiem European Financial Planning Association, wiodącego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie.
W latach 2016-2018 członek Zarządu EFPA Polska. W latach 2012-2015 Członek Rady EFPA. Certyfikowany Doradca Finansowym EFPA od 2011. Poza obowiązkami zawodowymi wspiera kobiety w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet będąc mentorką i coachem.

Adam Parfiniewicz

Prezes Zarządu ULTIMO

Adam Parfiniewicz jest Prezesem Zarządu ULTIMO od września 2016 r. Wcześniej związany był z Grupą BNP Paribas, pełniąc funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną oraz prezesa Sygma Banku (wchodzącego w skład BNP). Obszar bankowości detalicznej nadzorował również w LUKAS Banku w latach 2006-2009. Doświadczenie Adama Parfiniewicza obejmuje także zarządzanie spółkami Polcard i Expander Advisors (w obu spółkach, należących do funduszu Innova Capital, pełnił on funkcję prezesa). Początki jego doświadczeń menedżerskich w sektorze finansowym to praca w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union (jako członek zarządu) oraz, wcześniej, pełnienie funkcji dyrektora biura maklerskiego i dyrektora zarządzającego bankowości detalicznej w Powszechnym Banku Kredytowym.

Sylwester Pedowicz

Country Manager, Dyrektor Oddziału Ikano Bank AB (publ) w Polsce

Absolwent SGGW-AR oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Menedżer z 28 letnim doświadczeniem w bankowości. Współorganizator kilku projektów od podstaw (greenfield) w polskim sektorze bankowym. Od 2010 roku organizuje a następnie zarządza polskim oddziałem szwedzkiego banku w Polsce. Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Doradca Pro Bono w Fundacjj Ashoka - Innowatorzy Dla Dobra Publicznego.
„Jestem ojcem, szefem, bankowcem, harlejowcem, wolontariuszem.
Uważam, że intencje, motywacja i droga, czyli kim jestem są ważniejsze, od tego co robię”

dr Aleksandra Przegalińska

Ekspertka ds. rozwoju sztucznej inteligencji

Filozof, etyk, światowej klasy ekspertka ds. rozwoju sztucznej inteligencji, zagadnień etyki w relacjach ludzie i maszyny oparte na procesorach, badacz technologii ubieralnych na Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zofia Sanejko

Chief Commercial Officer Grupy IPG Mediabrands Polska

Od 1993 roku życie zawodowe związała z grupą IPG – najpierw na stanowisku Dyrektora Buyingu agencji reklamowej McCann Erickson, a po utworzeniu w 1999 roku Domu Mediowego Universal McCann na stanowisku członka zarządu spółki, a następnie wiceprezesa spółki. Współtworzyła również pierwszą na polskim rynku grupę negocjacyjną Magna Global Polska. Zasiadała w zarządzie, a następnie w radzie nadzorczej Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Członek Komitetu Organizacyjnego pierwszego Innovation AD (dawniej Media Trendy) w 2015 roku. Od kilku lat współpracuje jako Konsultant ze Szkołą Negocjacji House of Skills. Od początku istnienia Komisji Etyki Reklamy zasiada w składzie arbitrów reprezentując kurię agencji. Uczestniczyła w pracach dialogu branżowego oraz znalazła się na liście ekspertów, którzy pracowali nad stworzeniem Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej.

Piotr Sawicki

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego, Urząd m.st. Warszawy

Architekt, urbanista i konsultant na rynku nieruchomości od 2003 roku. Do końca 2016 wspólnik i prezes zarządu w biurze projektowym SAWAWA oraz członek zarządu OW SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich). Od stycznia 2017 do lipca 2018 zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, odpowiedzialny m.in. za Studium Miasta i Program Rewitalizacji. Od sierpnia 2018 dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego.
Współautor m.in. przebudowy Traktu Królewskiego w Warszawie, otoczenia Stadionu Narodowego i innych przestrzeni publicznych oraz zespołów zabudowy i osiedli. Laureat kilkunastu konkursów architektonicznych i urbanistycznych. Doradca w wielu inwestycjach nieruchomościowych – mieszkaniowych, handlowych, biurowych a także dużych kompleksach sportowych i rekreacyjnych.

Zuzanna Skalska

Profesjonalna analityczka trendów, właścicielka firmy 360Inspiration

Od ponad 20 lat pracuje jako profesjonalna analityczka trendów, w obszarze szeroko rozumianych innowacji, designu i biznesu. Jej badania skoncentrowane są na wyszukiwaniu wzajemnego przenikania się branż i biznesów. Ta inna perspektywa spojrzenia to dla marki czy przedsiębiorstwa duża szansa oraz wartość dodana w procesie budowy scenariuszy przyszłości, strategii rozwoju, nowych modeli biznesowych czy nowych rozwiązań w sferze produktów i usług. Jest wlascicielem firmy 360Inspiration, która obsługuje klientów na całym świecie. Od roku 2006 jest wykładowcą na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Wykłada również na Parsons The New School w Nowym Jorku. Jest współtwórcą wyższej szkoły designu, School of Form w Poznaniu.

dr Tomasz Sobierajski

Socjolog, badacz, metodolog, Uniwersytet Warszawski

Uważny obserwator społecznych zjawisk i kulturowych trendów. Jego główne obszary zainteresowania naukowego to socjologia edukacji, komunikacja interpersonalna, socjologia zdrowia, socjologia miasta i wakcynologia społeczna. Autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Projektuje oraz koordynuje polskie i międzynarodowe projekty badawcze, realizowane dla instytucji rządowych, organizacji pozarządowych i firm prywatnych. Od 10 lat ściśle współpracuje z sektorem biznesu, wspierając firmy w realizacji i analizie badań społecznych oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu etyki i etykiety biznesu. Na stałe związany z Uniwersytetem Warszawskim, prowadzi również zajęcia i warsztaty na uniwersytetach w całej Europie. Jest maratończykiem, trenuje duathlon i squasha.

Agnieszka Wachnicka

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego

Do Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego przeszła z biura Rzecznika Finansowego, gdzie od 2015 r. pełniła funkcję dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego. Odpowiadała za działania na rzecz ochrony klientów rynku bankowego i kapitałowego (banków krajowych i zagranicznych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i instytucji pożyczkowych). Wcześniej przez 11 lat pracowała w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. W zakresie jej obowiązków była praca nad regulacją poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz działania na rzecz utrzymania stabilności finansowej. Agnieszka Wachnicka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość.

Henryk Wujec

Aktywista, polityk, działacz opozycji demokratycznej w PRL

Z wykształcenia fizyk, działacz opozycji demokratycznej, członek KOR i Solidarności, internowany i więziony w PRL, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, wiceminister rolnictwa w latach 1999-2000, doradca prezydenta RP ds. społecznych w latach 2010-2015.

Dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Olaf Żylicz

Kierownik Katery Zarządzania na Uniwersytecie SWPS

Psycholog biznesu, trener, coach. Prowadzi badania m.in. nad przywództwem, etyką w biznesie, edukacją menadżerów, czy efektywnością szkoleń i coachingu. Stworzył kilkanaście kwestionariuszy, w tym do badania kompetencji menadżerskich, motywacji pracy i poziomu stresu zawodowego. Autor ponad 40 prac naukowych oraz wielu publikacji specjalistycznych.Gospodarze

Artur Nowak-Gocławski

Prezes ANG Spółdzielni oraz Fundacji "Będę Kim Zechcę", pomysłodawca Nienieodpowiedzialnych

Zaangażowany w wiele projektów społecznych w tym w Koalicję Prezesi-Wolontariusze, Nienieodpowiedzialni, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederację Lewiatan oraz ThinkTank, zwolennik ekonomii współpracy oraz strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. Firmy, które współtworzy razem ze swoimi partnerami otrzymały wiele nagród biznesowych i społecznych m.in. Etyczna Firma 2015, 2016 i 2017 w Konkursie Pulsu Biznesu i PwC, Pracodawca Roku 2015, 2016 i 2017 w konkursie AON Hewitt, Gazele Biznesu 2015, 2016 i 2017 Pulsu Biznesu. W 2015 roku otrzymał osobiste wyróżnienie "Człowiek, który zmienia biznes” w pierwszej edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Grzegorz Nawrocki

Anglista, amerykanista, dziennikarz

Absolwent Uniwersytetu Cambridge, Preston (UCLAN), UW oraz UJ. Prowadził programy publicystyczne w TVP (m.in. „Punkt Widzenia”, Newsroom”, „Woronicza 17”, „Wywiady Jedynki”, „Tygodnik.pl” i inne). Dwukrotny stypendysta brytyjskiego rządu w ramach “British Chevening Scholarship”, programu Fundacji Schumana „Leader in Civil Society” oraz BAS Top People Project w BBC World Service. Ukończył międzynarodowe staże dziennikarskie w BBC i ITN w Londynie i Manchesterze (m. in. HARDtalk). Współpracował z newsroomem obsługującym duński parlament dla TV2. Prezes British Alumni Society w Polsce oraz członek Towarzystwa Absolwentów Oxford i Cambridge. Organizator i prowadzący cykl „Debaty Oksfordzkie” na Uniwersytecie Warszawskim, a także wydawca i prowadzący cykl debat ZDERZENIA organizowanych przez Oxbridge Society w Teatrze Polskim w Warszawie. Prowadził warsztaty radiowo-telewizyjne dla młodych dziennikarzy w Polsce, Wlk. Brytanii, Niemczech i Danii. Prywatnie interesuje się teatrem słowa i dramą. Jest reżyserem słuchowisk radiowych. Autor książki dla dzieci: "Jej Wysokość Nutka".

Paweł Oksanowicz

Dziennikarz ekonomiczny

Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Zajmuje się dziennikarstwem społeczno-ekonomicznym. Prowadzi program "BIZON-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny" w MUZO.FM (Grupa POLSAT). Pracował w Radiu PIN, RMF.FM, Radiu ZET, Kolor, TVP2, RTL7 i POLSAT BIZNES. Współpracuje z magazynem Think Tank. Pisze powieści i książki biograficzne. Moderator licznych konferencji i debat związanych z biznesem, zrównoważonym rozwojem, ekologią.
Facebook Twitter LinkedIn